โรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศแห่งลุ่มน้ำโขง ในปี 2567

1.จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกมิติ สู่ความเป็นเลิศ
2.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสม เพียงพอ และมีความสุข
3.จัดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ
4.สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการสร้างสุขภาพ

นัดหมายแพทย์ ออนไลน์

ผู้ใช้บริการสามารถดูตารางการนัดหมายและตรวจสอบรายละเอียดการนัดหมายฝ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา

ใช้บริการ นัดหมายแพทย์ ออนไลน์

บริการห้องพิเศษ

โรงพยาบาลมุกดาหารมีห้องพิเศษไว้บริการทั้งหมด 76 ห้อง

รายละเอียด บริการห้องพิเศษ

แผนผังหน่วยงาน

ผู้บริหารและอำนวยการ

รายละเอียด แผนผังหน่วยงาน

โรงพยาบาลมุกดาหาร

พร้อมดำเนินการตาม นโยบายและทิศทาง การดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

กิจกรรมโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมุกดาหารร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพิธีทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

โรงพยาบาลมุกดาหารร่วมกิจกรรมมหกรรมทูตสุขภาพ Care D Plus "การปฏิบัติหน้าที่ญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวร เชื่อมประสานใจ" จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖

โรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวงรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดมุกดาหาร

โรงพยาบาลมุกดาหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมจัดกิจกรรมเปิดมุม "เติมรัก..ปันสุข"

โรงพยาบาลมุกดาหารร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)  

โรงพยาบาลมุกดาหารร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 ในการลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ Cath lab

โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยการรับยาร้านยาใกล้บ้าน โรงพยาบาลมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2567

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง นิติกร
ประกาศโรงพยาบาลมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง นิติกร
23-02-2024 11:53:46 22
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(วุฒิพยาบาลศาสตรบัณทิต)จำนวน 15 อัตรา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(วุฒิพยาบาลศาสตรบัณทิต)จำนวน 15 อัตรา
21-02-2024 10:18:16 47
ประกาศโรงพยาบาลมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร
ประกาศโรงพยาบาลมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร
16-02-2024 10:55:27 39
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
14-02-2024 09:24:51 38
ประกาศโรงพยาบาลมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผลการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
ประกาศโรงพยาบาลมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผลการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
30-01-2024 11:02:49 80
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค อาหารผู้ป่วยประเภทข้าวสาร
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค อาหารผู้ป่วยประเภทข้าวสาร
28-02-2024 11:42:04 2
ปรกาศราคากลางวัสดุบริโภค อาหารผู้ป่วย ประเภทข้าวสาร
ปรกาศราคากลางวัสดุบริโภค อาหารผู้ป่วย ประเภทข้าวสาร
28-02-2024 11:32:48 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์
24-01-2024 11:01:29 44
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Testing พร้อมจัดหาน้ำยา
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Testing พร้อมจัดหาน้ำยา
24-01-2024 10:48:06 40
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
17-01-2024 20:35:59 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 เซต (วิธีเฉพาะเจาะจง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 เซต (วิธีเฉพาะเจาะจง)
28-02-2024 13:23:43 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 เซต (วิธีเฉพาะเจาะจง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 เซต (วิธีเฉพาะเจาะจง)
28-02-2024 13:23:16 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 เซต (วิธีเฉพาะเจาะจง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 เซต (วิธีเฉพาะเจาะจง)
28-02-2024 13:22:47 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 เซต (วิธีเฉพาะเจาะจง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 เซต (วิธีเฉพาะเจาะจง)
28-02-2024 13:21:43 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 เซต (วิธีเฉพาะเจาะจง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 เซต (วิธีเฉพาะเจาะจง)
15-02-2024 14:33:43 14
คู่มือการเก็บรักษา และนำส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
คู่มือการเก็บรักษา และนำส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
09-10-2023 16:29:37 48
1.บันทึกข้อความเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม
บันทึกข้อความเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม
09-10-2023 16:27:09 72
2.หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย
หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย
09-10-2023 16:26:00 58
3.แบบฟอร์มคำแนะนำหรือชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครผู้ให้ข้อมูล
แบบฟอร์มคำแนะนำหรือชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครผู้ให้ข้อมูล
09-10-2023 16:24:42 59
5.แบบเสนอโครงร่างวิจัย บท 1-3
แบบเสนอโครงร่างวิจัย บท 1-3
09-10-2023 12:53:04 69
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
07-02-2024 09:40:00 33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมุกดาหาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 10 อาคาร 58 พรรษาเฉลิมราชกุมารี โรงพยาบาลมุกดาหาร
24-01-2024 09:42:31 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 44 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 44 ตำแหน่ง
23-01-2024 17:38:46 138
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
23-01-2024 17:33:11 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
23-01-2024 17:28:32 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมุกดาหาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 10 อาคาร 58 พรรษาเฉลิมราชกุมารี โรงพยาบาลมุกดาหาร
24-01-2024 09:42:31 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 44 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 44 ตำแหน่ง
23-01-2024 17:38:46 138
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
23-01-2024 17:33:11 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
23-01-2024 17:28:32 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 45 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 45 ตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
28-12-2023 19:03:05 62

ผลงานวิชาการ

เรื่องล่าสุด ดู

คุณภาพชีวิตของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัด เทียบกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน

งานพัฒนาบุคลากร 22-02-2024 12:15:00

11

การศึกษาค่า Monocyte distribution width (MDW) ในผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด โรงพยาบาลมุกดาหาร

งานพัฒนาบุคลากร 05-02-2024 10:10:00

20

การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานที่มีภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย : กรณีศึกษา 2 ราย เปรียบเทียบ

งานพัฒนาบุคลากร 02-02-2024 09:45:00

21

การพยาบาลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย

งานพัฒนาบุคลากร 30-01-2024 16:36:00

23

การพยาบาลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ระยะฟื้นฟูสภาพ โรงพยาบาลมุกดาหาร: กรณีศึกษา 2 ราย

งานพัฒนาบุคลากร 26-01-2024 13:42:00

13

การศึกษาค่า Monocyte distribution width (MDW) ในผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด โรงพยาบาลมุกดาหาร

05-02-2024 10:10:00 20
การพยาบาลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย

30-01-2024 16:36:00 23
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ร่วมกับติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย

12-01-2024 12:50:00 35
การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงได้รับยาระงับความรู้สึก เพื่อผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าแบบทั้งหมด : กรณีศึกษา 2 ราย

20-12-2023 10:07:00 92
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด Whipple procedure กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย Nursing Care for Patient Undergone Whipple Procedure 2 case study

14-12-2023 09:48:00 137